Skip links

Nieuwe projecten initiëren bij de Stichting Straatkinderen Medellín

Nieuwe projecten initiëren bij de Stichting Straatkinderen Medellín

Door Eddy Veldhuisen, oprichter en directeur Stichting Straatkinderen Medellín

Onze stichting bestaat nu ruim tien jaar. In Nederland werven we fondsen en in Medellín, Colombia voeren we sport- en educatieprojecten uit voor kansarme kinderen met een team van 13 lokale medewerkers. We hebben altijd voldoende uitdagingen gehad. De grootste uitdaging voor de komende tijd is te groeien als organisatie. Dat betekent dat we creatief moeten zijn en open staan voor nieuwe manieren van werk, nieuwe richtingen, andere samenwerkingsverbanden, innoverende manieren van funding. Voor onze mensen betekent dat meer eigenaarschap nemen, betere samenwerking en het durven geven en ontvangen van feedback. Ik zou graag willen dat ze zelf met ideeën komen zodat er meer draagvlak is en verwacht zelfsturende professionals die verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering. Geen eenvoudige opdracht.

 

Met Jasper Wegman had ik een goed gesprek over hoe je mensen en organisaties nu echt kan ontwikkelen. Zijn ervaringen en werkwijze in Zuid Amerika spraken me aan. Ook ik geloof dat je uiteindelijk het meeste leert door zelf te doen en te ervaren. Niet teveel opleggen, maar wel faciliteren. Daarvoor heb ik het team alle ruimte en tijd gegeven om aan het leiderschapstraject mee te doen en te werken aan hun eigen ontwikkeling, die van het team en de organisatie. Periodiek bespraken we de resultaten met elkaar en ik plande wat extra coachgesprekken in. Doordat ze zelf aan concrete, eigen gekozen projecten werkten, werd dat coachen veel makkelijker: niet alleen liepen ze zelf tegen lastige situaties aan, maar hun persoonlijke ontwikkelpunten werden ook voor mij en de rest van het team veel duidelijker en transparanter. Elk gedrag en resultaat werd zichtbaar en kon besproken worden. Dat was in het begin confronterend, maar al snel ontstond er openheid. Ook over datgene wat ze niet konden of moeilijk vonden.

 

De groepssessies werden begeleid door Ivy en Jasper. Opvallend was dat de groep in het begin veel van hen verwachtte als procesbegeleider, maar gedurende het traject veel beter begreep dat ze zelf het programma moesten sturen door middel van het aankaarten van hun eigen leerbehoeften. Al was het best lastig om dat kwartje te laten vallen. Toen ze het uiteindelijk doorkregen, werd “ik ben zelf verantwoordelijk” zo’n beetje hun motto.

 

We zijn erg tevreden met de resultaten. Ieder ervaart in zijn project nog voldoende strubbelingen, maar we durven dat nu veel meer met elkaar te delen. Ik zie een zichtbare verbetering in de samenwerking, in het durven maken van fouten en eigen initiatief nemen. Daarbij zijn ieders vaardigheden zoals spreken voor groepen, organiseren en effectief communiceren ook verbeterd, omdat ze dat in de praktijk continu hebben toegepast. De coördinatoren van het leiderschapstraject Sebastian en Sandra zijn gegroeid in hun rol als leider. We hebben op die manier met Beyond mooie en effectieve stappen gezet die ons in de toekomst veel zullen brengen. Daar heb ik alle vertrouwen in.

 

Eddy Veldhuizen

 

 

 

Aan welke projecten hebben Eddy’s medewerkers gedurende het leiderschapstraject zoal gewerkt?

 

  • Voorlichting over gezonde voeding voor de mensen uit de wijk;
  • Een gezamenlijke moestuin aanleggen en buurtbewoners leren hoe ze hun eigen groenten kunnen verbouwen;
  • Bibliotheek met schrijf- en leesactiviteiten voor kinderen starten;
  • Educatie over afval (vaak gooien de mensen hun troep op straat) en verantwoord omgaan met recyclebare materialen;
  • Kunst- en knutselproject voor kinderen met door hen zelf verzameld afval;
  • Binnen de stichting ook andere sporten dan voetbal gaan aanbieden;
  • Een comité van buurtbewoners oprichten die verschillende soorten hulp kunnen bieden bij noodgevallen in de wijk, zoals EHBO en snel transport naar ziekenhuizen;
  • Cursus fotografie voor de jongeren.

 

Return to top of page