Skip links

Hoe ontwikkel je eigenaarschap, ondernemerschap en verantwoordelijkheid?

Hoe ontwikkel je eigenaarschap, ondernemerschap en verantwoordelijkheid?

 

Door Jasper Wegman, oprichter Beyond

 

Trainingen volgen en leiderschapsboeken lezen kunnen je veel bieden en leren. Alleen zijn de trainer, het programma, de oefeningen, de boeken, de modellen etc. nooit het belangrijkst. Omdat leiderschap iets heel persoonlijks is, sta jij altijd centraal. Het is jouw eigen pad.

 

Er zijn vele aanbieders van programma’s. Allemaal suggereren ze dat als je de weg van hun model/aanpak/theorie loopt, jouw leiderschap het meest optimaal ontwikkeld wordt. Ik ben het daar vaak niet mee eens. Ik geloof dat alle trainers, modellen en aanpakken zeker bijdragen aan iemands leiderschapsontwikkeling. Maar wat mij betreft staan deze te veel centraal. Hoe kan het dat als je het over eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen hebt, je in een leiderschapsprogramma meteen een bepaald kader moet volgen? Ik heb dat nooit goed begrepen. Soms staat er voor iedere training dag vast welke oefeningen we gaan doen. Hoe zit het dan met eigenaarschap nemen over je eigen leerproces? Wie bepaald dan wat goed voor mij is?

 

Ik geloof dat als je het nemen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid wil ontwikkelen, je die twee juist vanaf dag één moet stimuleren. Met de stichting Che Amigo staat het opzetten van een eigen project centraal. Dat is je leerroute, daar reflecteren we op, leren we van en sturen we bij. Met de ervaringen die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan in Zuid Amerika en bij Nederlandse organisaties, heb ik het leiderschapsinstituut BEYOND opgericht. Daarin breng ik mijn visie op leiderschap over aan organisaties, scholen, studenten en andere belangstellenden. Het zijn dan ook trajecten voorbij theorie en modellen, waarin het dóén centraal staat. Ik hanteer de volgende uitgangspunten:

 

  • We beginnen met het onderzoeken van vragen als: wat zijn mijn talenten, wat vind ik leuk en wat wil ik veranderen? Op basis daarvan start de deelnemer een eigen project – dat kan binnen zijn/haar werk zijn, maar ook privé.
  • Het project is je leiderschapsroute.
  • Iedere twee weken definieer je concrete acties die je gaat uitvoeren. Na die twee weken wordt er met je groep op die acties gereflecteerd. Wat ging goed, wat ging minder goed en wat heb ik geleerd?
  • Je leert steeds je eigen intenties te benoemen en daarbij passend gedrag te formuleren.
  • Tijdens de groepsbijeenkomsten behandelen we waar jij behoefte aan hebt. Dat kan van alles zijn. Het gaat erom dat je zélf merkt dat je tegen iets aanloopt dat je wil oplossen en je daarmee de intrinsieke motivatie aanwakkert om iets te leren, iets te bespreken en eventuele handige theorie erachter te leren kennen. Dit kan dan ook alleen worden uitgevoerd door ervaren trainers die weten op welk moment ze een bepaald model moeten uitleggen om de groep op een heldere manier te laten zien waar iemand tegen aan is gelopen en hoe hij/zij daar handig mee om kan gaan. Vervolgens kan diegene direct aan de slag met de theorie door het toe te passen op het ‘probleem’ dat opgekomen is en te toetsen of dit model hem verder helpt of juist niet.

 

Mijn ervaring is dat je pas echt leiderschap ontwikkeld door iets te gaan doen. Daar wordt het (soms pijnlijk) zichtbaar op welke vlakken je nog bij kunt leren. Voordeel van een leertraject is dat je fouten mag en moet maken en dat je heel bewust stil staat bij je eigen gedrag en patronen. Daarnaast zet je iets heel concreets neer: je eigen droomproject.

 

Als je meer wil lezen over BEYOND of ideeën hebt over hoe we zouden kunnen samenwerken,  stuur me een mailtje; jasper@beyondleiderschap.nl

 

Jasper Wegman

Oprichter Beyond (Leiderschapsontwikkeling voorbij theorie en modellen)

 

 

Return to top of page