Skip links

Leiderschapstraject zonder programma bij Royal Haskoning

“verbazing over de resultaten”

Door André Prins, facilitator

 

Aangenaam verbaasd en verrast. Een sessie bij Royal Haskoning

Jasper Wegman is vertrokken naar Colombia, maar was nog participerend in een lopend traject bij Royal Haskoning. Afgelopen week werd ik gevraagd zijn rol over te nemen en samen met Carla de Waal een sessie te begeleiden waarin deelnemers een eindpresentatie gaven met betrekking tot hun persoonlijke- en functionele ontwikkeling, voortvloeiend uit het ontwikkeltraject waaraan zij deelnemen binnen Royal Haskoning.

Direct bij de start viel het mij op hoe de groep zelfsturend de lead pakte met betrekking tot de invulling van de dag. Binnen no time was de agenda opgemaakt. Gedurende de presentaties zag ik (als oudere jongere) jonge mensen (gemiddelde leeftijd 35 jaar) zeer zelfkritisch en reflectief indrukwekkende presentaties geven over enerzijds hun nieuwe inzichten en ervaringen, anderzijds hoe zij dit praktisch vertaald hadden in hun werkomgeving. Eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling, hoge onderlinge betrokkenheid en misschien juist hierdoor ook constructief kritisch naar elkaar willen en durven zijn, en in acht genomen dat het een groep rationeel analytische denkers was (o.a.: ingenieurs)… ik zag het gratis en voor niks de revue passeren!

Carla, Jasper en Karin van der Vegt (HR-verantwoordelijke vanuit Royal Haskoning) hebben keihard gewerkt en ‘gevochten’ om een traject tot stand te brengen dat op voorhand geen programma behelsde; slechts goede voornemens om een groep zelf het werk te laten doen en iedere keer aan te sluiten bij de (latente) ontwikkelbehoeften van de individuele deelnemer. Begrijpen en aansluiten in plaats van ‘er iets in te douwen’. De deelnemer met zijn gedachten en beleving als startpunt. En door hierop te concentreren, begrepen en gewaardeerd worden door deelnemers. Ik hekel al die jeukwoorden die te pas en vooral te onpas zonder enige lading langs komen, maar hier was sprake van ‘verbinding’. Ik zag het in de wisselwerking tussen Carla en de groep, maar ervoer dit ook zelf door hoe makkelijk de groep mij opnam en mij mijn rol toestond. Kortom: een grote mate van openheid, weinig reserves.

Carla kan jullie, veel beter dan ik, informeren over alle ins- en outs van dit traject. O.a. over de worsteling om, samen met Jasper en Karin, dit traject verkocht te krijgen binnen Royal Haskoning, trial en error momenten gedurende het proces, een groep die startte met 20 personen waarvan er 8 overbleven, de zelfsturing en de resultaten van de groep en een praktisch geslaagd 70-20-10 principe.

Carla, Karin en Jasper… ik maak een buiging, chapeau!

André Prins
Senior Trainer

 

 

Return to top of page