Skip links

Eddy Veldhuisen:                    Zelfsturend team

Eddy Veldhuisen: Zelfsturend team

Leiderschapstraject voor alle medewerkers van de stichting

 

Eddy Veldhuisen, directeur Stichting Straatkinderen Medellin

 

Project: Ontwikkelen van een zelfsturend team

 

Omschrijving: De stichting heeft 15 medewerkers en vele vrijwilligers. Ze zijn toe aan een volgende fase: er moeten nieuwe creatieve wegen gevonden worden om duurzaam te blijven. Eddy verwacht meer eigenaarschap van zijn mensen. Het doel is om het team zelfsturend te maken.

 

Leerervaringen: In het traject werd me duidelijk dat ik anders moest gaan leidinggeven. De visie en doelen moesten duidelijker, de richtlijnen moesten voor iedereen helder zijn en ik wilde de mensen faciliteren om hun eigenaarschap te ontwikkelen. Dat betekende concreet dat ik een balans moest vinden tussen de harde resultaten enerzijds en anderzijds hen het vertrouwen te geven dat zij daar als team voor konden zorgdragen. Door veel te reflecteren op mijn eigen acties leerde ik die balans steeds beter te creëren.

 

Persoonlijk leiderschap: Me bewuster blijven focussen en kwetsbaarder opstellen, dat zijn mijn belangrijkste ontwikkelpunten. Dat vergt een balans die niet eenvoudig voor me is maar waar ik nu voor mezelf continu bewust mee bezig ben.”

 


Date: March 18, 2018

Return to top of page